• xbxc1

Ivermectin injeksjon 1 %

Kort beskrivelse:

Sammensetning:

Hver ml inneholder:

Ivermektin: 10 mg.

Løsemidler annonse: 1 ml.

Kapasitet:10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml


Produkt detalj

Produktetiketter

Ivermektin tilhører gruppen avermektiner og virker mot rundorm og parasitter.

Indikasjoner

Behandling av gastrointestinale rundorm og lungeorminfeksjoner, lus, østriasis og skabb hos kalver, storfe, geiter, sauer og svin.

administrasjon og dosering:

Dette produktetbør kun gis ved subkutan injeksjon med anbefalt doseringsnivå på 1 ml per 50 kg kroppsvekt under løs hud foran eller bak skulderen hos storfe, kalver og i nakken hos sauer, geiter;ved anbefalt doseringsnivå på 1 ml per 33 kg kroppsvekt i nakken hos svin.

Injeksjonen kan gis med en hvilken som helst standard automatisk eller enkeltdose- eller hypodermisk sprøyte.Det anbefales å bruke en 17 gauge x ½ tomme nål.Erstatt med en fersk steril nål etter hver 10. til 12. dyr.Injeksjon av våte eller skitne dyr anbefales ikke.

kontraindikasjoner

Administrering til diegivende dyr.

bivirkninger

Forbigående ubehag er observert hos enkelte storfe etter subkutan administrering.En lav forekomst av bløtvevshevelse på injeksjonsstedet er observert.

Disse reaksjonene forsvant uten behandling.

angrefrist

For kjøtt:

Storfe: 49 dager.

Kalver, geiter og sauer: 28 dager.

Svin: 21 dager.

Oppbevaring

Oppbevares under 30 ℃.Beskytt mot lys.

Kun til veterinærbruk


  • Tidligere
  • Neste: